بسم الله الرحمن الرحیم

لبیک ای رهبرم

امام خامنه ای:« اماده به کار باشند . یعنی آماده کار اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی ؛ آماده حضور در میدان ها و عرصه های مختلف باشند.»

ما مردانه ایستاده ایم ، ایستاده ایم در سنگری که امید به فردایی روشن را زنده نگه می دارد،  ایستاده ایم تا دنیا را برای ظهور آقایمان حضرت حجت بن الحسن (ارواحناه فداه) آماده کنیم ؛ تا به ندای رهبرمان لبیک بگوییم و بگوییم که آماده به کار ایستاده ایم ، و با جرات بگوییم «فردا از آن ماست»

  ما در تشکلی ایمانی فعالیت می کنیم که به برکت دست مبارک امام خمینی(ره) پاگرفته و اکنون فرمان حرکتش مستقیم از طرف امام خامنه ای صادر می شود. 

  خط مقدم ما مدرسه...

  سنگرمان دفتر انجمن اسلامی...

  جبهه پشتیبانمان اتحادیه انجمن های اسلامی...