اولین جلسه رسمی هماهنگی برنامه مدرسه انقلاب با حضور جمع زیادی از دانش آموزان برگزار شد.
مدعوین در این جلسه اعضا چهار گروه محتوایی اصلی نمایشگاه بودند که قبل از جلسه با همه آنها صحبت شده و در رابطه با مسئولیت و کارشان اطلاعات لازم را دریافت کردند.
آغاز این جلسه با قرآن بود و در این جلسه با همه دوستان اتمام حجت شد و همه از روند و زمانبندی ها آگاه شدند. در پایان هم برای سلامتی امام زمان(عج) دعا کردیم.
سید مرتضی سالاری
مسئول مستندسازی نمایشگاه مدرسه انقلاب