بسم الله الرحمن الرحیم 

« مذاکره با آمریکا ممنوع است »        «سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی» 

در جهت حمایت از سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی برد این هفته انجمن اسلامی در مدرسه سر و صدایی به پا کرد. این فعالیت به موقع و سریع به همت مسئول برد انجمن اسلامی انجام شد و از صبح امروز در منظر دید 

دانش آموزان قرار گرفت. محتوای این برد شامل بخش هایی ازسخنان رهبر و پیشوایمان است که میتوانید  در همین صفحه آنها را مشاهده کنید و در صورت تمایل دریافت نمایید.     

                                                                                                  «پایان»                

« روابط عمومی انجمن اسلامی دبیرستان شاهد(1) »  

«سید علی دهقانی»