بسم الله الرحمن الرحیم

این اولین عملیات جوانان حزب اللهی مدرسه ما بود که به همت نیرو های مومن انجمن اسلامی و بسیج اماده شد و قرار است در هفته اول مهر ماه جریانی انقلابی در مدرسه به راه بیندازد.

نقشه کشی این عملیات بر می گردد به یک ماه پیش که مسول انجمن اسلامی و فرمانده بسیج مدرسه کنار هم نشستند و نقشه های ذهنشان را مکتوب کردند از فردای آن روز جلسات پی درپی با منتخبین اجرای عملیات شروع شد و تا 13 شهریور ادامه داشت بعد از آن فعالیت محتوایی شروع شد و از 21 شهریور لباس رزم پوشیدیم

چشم انداز عملیات:

1 برپایی نمایشگاهی متناسب با عید سعید غدیر و هفته دفاع مقدس به شکلی که بتواند در مدرسه شوری ایجاد کند

2 برگزاری جشن غدیر خم توسط انجمن اسلامی و بسیج

3 برگزاری صبحگاه های مرتب با موضوع روزشمار دهه دوم ذی الحجة


و اما نمایشگاه:

این نمایشگاه شامل چهار غرفه است با عناوین مختلف که در زیر اشاره می کنیم :


_غرفه 1 

 موضوع : غدیر 

 عنوان : «بیعت کردیم»

 مسئول غرفه :  آقای ابولفضل میرفخرالدینی

 همکاران مسئول غرفه : محمد هوشمند ، مهدی جلالی 


_غرفه 2

موضوع : دفاع مقدس

عنوان : «خون دادیم»

مسئول غرفه : آقای سید علی دهقانی 


_غرفه 3

موضوع : اتاق یک جوان حزب اللهی

عنوان : ایستاده ایم

مسئول غرفه : آقای محمد فاضل جعفر خرمی

همکاران مسئول غرفه : محمد ترکی ، یاسین ملانوری


_غرفه 4

موضوع : مهدویت

عنوان : منتظر هستیم

مسئول غرفه : آقای سید محمد حسینی 

همکار مسئول غرفه : 


_گروه آماده فضاسازی حیاط

موضوع : بازگشایی مدارس، دفاع مقدس، غدیر

مسئول گروه : آقای مهدی نجم پور

همکار مسئول گروه : محمد صالحج ملانوری


کادر پشتیبان این عملیات عبارتند از:

_ کمیته مستند سازی 

  مسئول کمیته : آقای سید محمد مداحی

_ کمیته طراحی و گرافیک

  مسئول کمیته : آقای سید امیر حسین امام

_ کمیته تدارکات 

  مسئول کمیته : سید حسین رضوی


تصاویر آماده سازی نمایشگاه :

غرفه1 محتوا غرفه3

غ2 غرفه 4 

غ غ1 غ 

  

  


تصاویر آماده سازی نماز خانه :


تصاویر افتتاح نمایشگاه :


تصاویر آماده سازی حیاط: